Blog

Cyfryzacja dziedzictwa narodowego 2015

utworzone przez | Lut 27, 2015 | Digitalizacja

logo_mkidn_1263

Z radością informuję, że opublikowane zostały wyniki I naboru na dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Wciąż mają miejsce odwołania, więc walka o środki trwa nadal, ale ogólny zarys finansowania digitalizacji zasobów dziedzictwa naszego kraju na rok 2015 jest widoczny.

Beneficjentem programu, który wystosował najwyżej punktowany wniosek i otrzyma najwięcej pieniędzy z puli jest Uniwersytet Wrocławski. Prawie 300 000 zł na projekt digitalizacji i udostępnienia piastowskich kolekcji ze zbiorów uczelnianej biblioteki. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu konsekwentnie realizuje projekt rozbudowy swojej biblioteki cyfrowej i wygląda na to, że w tym roku znacząco wzbogaci swój zasób.

Drugie miejsce na podium w konkursie MKiDN zajął projekt „Digitalizacja Narodowego Zasobu w Bibliotece Jagiellońskiej” pod auspicjami Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wsparcie wyniosło 263 000 zł i jest to już drugi etap realizacji tego projektu. Mimo, iż UJ-owska biblioteka cyfrowa uchodzi za jedną z najlepszych w Polsce, opiekunowie biblioteki nie spoczywają na laurach. W ramach planowanych prac ocalonych przed degradacją i udostępnionych w internecie zostanie wiele bezcennych czasopism i rękopisów z XIX i XX-wieku.

Brązowy medal zostanie najprawdopodobniej wręczony Uniwersytetowi Warszawskiemu w postaci 68 860 zł na wsparcie projektu pt. „Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie w e-bUW kolekcji Arkadija Tołoczanowa”.

Wśród bardzo interesujących projektów digitalizacyjnych, które niestety nie zakwalifikowały się na dofinansowanie w tym roku znajdziemy m. in.:

  • dalszy etap rozbudowy inicjatywy „Wolne Lektury”
  • digitalizacja i udostępnienie archiwów fotograficznych „łódzkiej filmówki”
  • digitalizacja i udostępnienie najcenniejszych zbiorów Muzeum Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego
  • digitalizacja szklanych negatywów z Muzeum Historycznego w Krakowie

Zapisz się do naszego newslettera