Blog

Cyfryzacja w Polsce – raport podsumowujący

utworzone przez | mar 9, 2016 | Cyfryzacja

Będąca pod patronatem Krajowej Izby Gospodarczej inicjatywa thinktankcyfrowy.pl (TTC), zrzeszająca zasłużonych analityków gospodarczych opublikowała w styczniu br. raport pt. „Czas na przyspieszenie – Cyfryzacja gospodarki Polski”. Autorami raportu podsumowującego stan cyfryzacji polskiej gospodarki są Piotr Arak (starszy analityk ds. społecznych) oraz Andrzej Bobiński (starszy analityk ds. gospodarczych) ze wsparciem merytorycznym magazynu „Polityka Insight” .

Z treści nie wyłania się zbyt pozytywny obraz naszego kraju. Według badań Polska zajmuje 28 miejsce w Europie (na 30) jeśli chodzi o tempo rozwoju cyfrowej gospodarki. Autorzy wskazują, że anachroniczność naszej gospodarki to główna bariera w cyfryzacji. W krajach, w których udział sektora rolnictwa w zatrudnieniu jest stosunkowo wysoki cyfryzacja postępuje wolniej. Dlatego z tym problemem borykają się również Grecy, Rumuni, Portugalczycy oraz Bułgarzy. W naszym kraju procent zatrudnienia wciąż wynosi 12%, choć udział tego sektora w PKB jest niższy niż sektora e-gospodarki. Po drugiej stronie rankingu są stosunkowo bogate kraju z rozwiniętym rynkiem usług.

Polska może się pochwalić wskaźnikiem cyfryzacji całej gospodarki na poziomie 33 pkt. To połowa tego co ma lider rankingu – Norwegia. Wśród najbardziej ucyfrowionych gospodarek znajduje się również Dania, Finlandia, Holandia oraz Szwecja. Nasz kraj plasuje się w grupie najmniej ucyfrowionych, do której należą również Włochy, Chorwacja, Węgry, Cypr, Grecja, Bułgaria i Rumunia. Jasno widać, że podział na starą i nową unię jest widoczny również w procesach digitalizacyjnych.  Również w kwestii wykorzystania technologii teleinformatycznych (tzw. ICT) we wszystkich sektorach gospodarki nie mamy się czym pochwalić. Pod tym względem plasujemy się na 4 miejscu od końca na kontynencie.

raport cyfryzacji polska

Znacznie lepiej radzimy sobie w mniej ogólnych zestawieniach. I tak za najbardziej ucyfrowiony sektor polskiej gospodarki uchodzi branża finansowa. Tam zajmujemy 9 pozycję w Europie, co autorzy raportu zawdzięczają mocnej pozycji międzynarodowych graczy w Polsce. Stosowane przez nich rozwiązania są standardem na Zachodzie, dlatego rodzimi gracze z sektora finansów nie mogą pozostać w tyle. Dodatkowo z powodu historycznych opóźnień naszego kraju od razu wdrażane są innowacyjne w skali globalnej rozwiązania wciąż niepowszechne w wielu rozwiniętych krajach takie jak płatności zbliżeniowe czy bankowość mobilna. Również pod kątem dynamiki wzrostu w obszarze e-biznesu jesteśmy na podium, ustępując jedynie Węgrom. Warto też odnotować wyraźny wzrost zainteresowania polskim firm rozwiązaniami e-commerce.

eskaner.plOd 2008 roku Wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki (oparty na III filarach: e-commerce, e-business oraz zasoby cyfrowe) wzrósł o 74%, co plasuje nas w pierwszej czwórce europejskich gospodarek pod tym względem. Polska wprawdzie wiedzie prym w dynamice rozwoju technologi cyfrowych, ale stopień zaawansowania pozostawia wiele do życzenia, pozostając grubo poniżej unijnej średniej. Mówiąc prościej dzielnie nadrabiamy zaległości, ale świat nie stoi w miejscu, więc dziś wdrażane w pocie czoła rozwiązania, mogą stać się wkrótce zbędne. Autorzy raportu uważają potencjał cyfryzacji rodzimej gospodarki za niewykorzystany, a winą za ten stan rzeczy obarczają niskie kompetencje cyfrowe społeczeństwa, brak skoordynowanych działań inwestorów oraz wciąż niewystarczającą infrastrukturę cyfrową.

W opinii autorów szczególnie ten ostatni zarzut wymaga szczególnej uwagi. Rozwój rynku cyfrowego uzależniony jest od rozległej infrastruktury szerokopasmowej. Powszechny dostęp do szerokopasmowego internetu to podstawa każdego procesu cyfryzacji. Rolą instytucji państwowych powinno być przede wszystkim wspieranie prywatnych inwestycji, które pozwolą na zwiększenie przepustowości sieci i pokryją „czarne plamy” dostępności internetu na mapie kraju. Jednocześnie należy skupiać się na bardziej zaawansowanych kompetencjach, które niosą ze sobą wartość dodaną jak tworzenie aplikacji czy nowych usług cyfrowych, w przeciwieństwie do ciągłego uczenia korzystania z dostępnych już rozwiązań. Polska, zamiast przechodzić wszystkie fazy rozwoju technologicznego, powinna adoptować najnowocześniejsze rozwiązania. Nie można też przejść obojętnym wobec niskiego poziomu bezpieczeństwa cyfrowego naszego kraju. Jednym z priorytetów powinna być spójna polityka cyberbezpieczeństwa, szczególnie w sektorach strategicznych takich jak energetyka czy transport. cyfryzacja europy

Zdaniem analityków z TTC największy potencjał tkwi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Polski sektor MŚP może wykorzystać rozwiązania cyfrowe do podnoszenia wydajności pracy i wchodzenia na nowe rynki. Innowacyjne narzędzia cyfrowe mają na przestrzeni lat stać się kluczem do sukcesu małych i średnich firm, a komunikacja elektroniczna będzie dominowała w sektorze handlu i usług.

Źródło:

http://thinktankcyfrowy.pl/assets/pdf/czas_na_przyspieszenie_drukarnia.pdf
https://mc.gov.pl/files/popc_4.0_5.12.13.pdf

Zapisz się do naszego newslettera

eSkaner logo

Strona pokazowa. Usługi zaprezentowane na stronie nie są dostępne. Pracownia digitalizacji eskaner zajmuje się przetwarzaniem wszelkich dokumentów papierowych na ich wersję elektroniczną.

Copyright © eskaner.pl 2018-2024  |  Strona projektu Colorpeak Ltd  |  Mapa strony