Blog

Digitalizacja, a demokratyzacja

utworzone przez | lut 29, 2016 | Digitalizacja

Niedawno, działająca pod nazwą L’Internationale międzynarodowa grupa łącząca muzea, biblioteki i instytucje kultury wydała elektroniczną publikację pt. „Decolonising Archives„. Porusza ona problematykę ograniczeń w dostępie do archiwów, zwyczaje i zasady wypracowane w toku rozwoju dziedziny oraz kreśli nowe wyzwania w XXI wieku. W treści autorzy zawarli tezę o konieczności zaimplementowania nowych technologii w archiwistyce, które pozwolą na odejście od obecnego modelu ochrony dziedzictwa narodowego. Zdaniem publicystów dostęp do współczesnych archiwów jest zbyt ograniczony i „niedemokratyczny”. Zauważają nie tylko konieczność zwiększenia przejrzystości działań archiwistów i poszerzenia dostępności zbiorów, ale również wysłuchiwania się w głosy lokalnych społeczności, grup etnicznych czy społecznych. Postępująca digitalizacja życia kulturowego i rozwój technologiczny stwarza zagrożenie dyskryminacji poszczególnych grup oraz zauważalną tendencję do tabloidyzacji i prywatyzacji działalności archiwów.

W tekście Wolfganga Ernsta pojawia się pojęcie archiwum w ruchu, które odrzuca obecny model archiwum zintegrowany ze strukturami państwa. Według autora nowoczesne archiwa powinny pełnić rolę całodobowego wydawcy przełamując tradycyjną, narracyjną formę opowiadania historii. Dzięki nieprzerwanej transmisji online rolą priorytetową cyfrowych archiwów będzie publikowanie zasobów, a nie ich gromadzenie. Tym drugim – według autora – miałyby zająć się archiwa społeczne działające w oparciu o demokratyczny ustrój państwa.

W omawianym wydaniu znajdziemy również ciekawy tekst Andrea Stuliens’a pt. poświęcony archiwom społecznym w Ugandzie. W treści autor omawia główne założenia projektu History in Progress Uganda oraz rolę jaką odegrał portal społecznościowy Facebook w gromadzeniu historycznych fotografii dokumentujących burzliwą historię kraju. Warto również zwrócić uwagę na tekst Karola Radziszewskiego inicjującego działania Queer Archives Institute – jednej z pierwszych inicjatyw mających spopularyzować materiały archiwalne dotyczące działalności osób LGBT.

Choć publikacja zainteresuje głównie badaczy teorii archiwów, polecam ją każdemu kto zastanawia się przed jakimi problemami stawia nas digitalizacja zasobów historycznych i jakie mogą być potencjalne skutki rozwoju dziedziny.

„Decolonising Archives” jest dostępny bezpłatnie w formacie .pdf oraz .epub w języku angielskim.

Zapisz się do naszego newslettera

eSkaner logo

Strona pokazowa. Usługi zaprezentowane na stronie nie są dostępne. Pracownia digitalizacji eskaner zajmuje się przetwarzaniem wszelkich dokumentów papierowych na ich wersję elektroniczną.

Copyright © eskaner.pl 2018-2022  |  Strona projektu Colorpeak Ltd  |  Mapa strony