Blog

Digitalizacja akt – pierwsze efekty.

utworzone przez | Lis 20, 2015 | Cyfryzacja, Digitalizacja

Udało się postawić pierwszy, skuteczny krok w unowocześnieniu polskich prokuratur. Wykorzystując sieć IP VPN połączono wszystkie prokuratury w kraju z zewnętrznymi instytucjami, centralnymi bazami danych i poszczególnymi rejestrami. W założeniu autorów projektu ma to znacząco usprawnić gromadzenie informacji przez prowadzących śledztwo i tym samym przyśpieszyć postępowanie. Dla przykładu teraz prokuratorzy mogą bezpośrednio sprawdzić nr PESEL, REGON, KRS bądź dochody podejrzanego na podstawie jego deklaracji podatkowej. Ma to szczególne znaczenie w sprawach prania brudnych pieniędzy gdzie czas gra znaczącą rolę. Zamiast wysyłania pisemnego wniosku do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, pożądana informacja zostanie wysłana w trybie online. Pozwoli to na szybkie „wyłapanie” podejrzanej transakcji i zablokowanie konta wykorzystywanego do prania pieniędzy.


Za sprawą nowelizacji kodeksu karnego z lipca 2015 roku aktywność prokuratora gra istotną rolę w procesie. Śledczy muszą znać materiały z biegu, dlatego Prokuratura Generalna zaopatrzyła część z nich notebookami i systemami transkrypcji mowy. Zakup dotyczy prokuratorów na szczeblu okręgowym i apelacyjnym. Dzięki temu nareszcie uda się ograniczyć przeciw produktywne kserowanie akt, gdyż komplet tomów dostępny będzie w wersji cyfrowej i wgląd do nich będzie miał jedynie prowadzący sprawę. Znacząco poprawi się też bezpieczeństwo ochrony danych osobowych stron procesu z oczywistych względów.

Akta najważniejszych i najbardziej skomplikowanych spraw (wymagających zgromadzenia mnóstwa materiałów) już mają swoją postać cyfrową. Digitalizacji poddane zostało ok. 3,5 tyś tomów z prokuratur okręgowych i apelacyjnych, które czekają na wprowadzenie do pamięci laptopów.

Nie tylko prowadzący śledztwo skorzystają na digitalizacji akt. Dziś, pokrzywdzeni mogą jedynie sporządzać notatki z tomów. Dzięki zeskanowaniu dokumentacji otrzymają wybrane fragmenty z postępowania na płytce i będą mogli się solidniej przygotować do procesu. Oprócz tego przygotowywane są czytelnie z dostępem do komputera, gdzie można przeglądać dane materiały. Z kolei wcześniej wspomniany system transkrypcji mowy ułatwi składanie zeznań. Wystarczy uruchomić system w trakcie przesłuchania, a algorytm przetworzy to na wersję pisaną, nie wspominając o dyktowaniu treści np. protokołu z oględzin miejsca zdarzenia.

Niestety jak już wspomniałem udogodnienia dotyczą jedynie „okręgówek” i „apelacji”. Prokuratury rejonowe (czyli powszechne, działające na poziomie gmin) wciąż pozostają z tyłu. Jest to o tyle istotny problem, że prokuratorzy rejonowi prowadzą ponad 99% wszystkich postępowań. Jak często podkreślają eksperci, są to jedne z najbardziej zacofanych technologiczne jednostek wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Np. w krakowskiej „rejonówce” Krowodrza na 20 prokuratorów i 20 urzędników jest jeden kilkunastoletni komputer z łączem internetowym. Często zdarza się, że sprzęt informatyczny jakim dysponują śledczy pamięta wejście Polski do Unii, a niektóre nawet do NATO. Póki co nie widać znaków, jakoby problem miał być szybko rozwiązany. Prokuratura Generalna wystąpiła o dofinansowanie na zakup sprzętu i digitalizację dokumentacji z nowo rozpisanego unijnego programu „Polska Cyfrowa”. Wniosek został odrzucony. Niedoszli beneficjenci złożyli odwołanie.

Dotąd na system digitalizacji akt i budowę cyfrowego repozytorium wydano 46 mln zł, a na wdrożenie systemu IP VPN 3 mln zł. Jak widać, jest to jedynie szczyt góry lodowej, bo wspomniana digitalizacja obejmuje jedynie 1% z wszystkich prowadzonych postępowań. Optymizmem nie napawa również fakt, że rzekome nieprawidłowości w projektach digitalizacyjnych bada CBA, stawiając pod znakiem zapytania dalszy ich rozwój. Jeśli nowa władza połączy funkcję Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości i zrealizuje obietnicę wsparcia pracy prokuratur w tej kwestii może się coś zmienić, choć osobiście pozostaję sceptyczny.

Zapisz się do naszego newslettera