Blog

Digitalizacja Biblioteki Watykańskiej

utworzone przez | Lut 20, 2015 | Digitalizacja

Z ciekawostek branżowych uwagę przykuwa informacja z zeszłego roku dotycząca digitalizacji kolekcji historycznych manuskryptów Biblioteki Watykańskiej. Proces ten jest nad wyraz ambitny, ponieważ dotyczy ok. 82 tyś manuskryptów (czyli przeszło 40 mln stron!) stanowiących bezcenne dziedzictwo kulturowe Europy.

Prefekt Biblioteki Apostolskiej ks. Cesare Pasini czas realizacji prac ocenił na „co najmniej 15 lat”, a liczbę zaangażowanych w cyfryzację osób „pod 150″ . Za zdigitalizowanie owej kolekcji odpowiadać będzie japońska firma NTT Data, a kontrakt opiewa na kwotę 20 mln dolarów.

W marcu zeszłego roku ruszyła pierwsza faza zadania, zaplanowana na 4 lata. Na tym etapie digitalizacji poddane zostanie 4 tyś manuskryptów przez 25-osobowy zespół. Proces ten ma mieć charakter wzorcowy, w toku którego wypracowane zostaną procedury i standardy na przyszłość. Opiekę finansową nad projektem sprawuje specjalnie do tego powołane stowarzyszenie „Digita Vaticana”.

Jedną z form finansowania tego przedsięwzięcia ma być popularny „crowdfunding”. Każdy zainteresowany przekazując 5€ na konto stowarzyszenia może wybrać dowolną stronę z manuskryptu, która ma zostać poddana cyfryzacji. Ma to na celu stworzenie poczucia współodpowiedzialności za wspólne dziedzictwo kulturowe całej Europy.

Osobiście jestem bardzo ciekaw na jakie problemy natrafią Japończycy. Biblioteka Watykańska jest jedną z najbardziej strzeżonych bibliotek. O ile się nie mylę tylko 1/5 zbiorów została udostępniona badaczom i historykom. Dzięki digitalizacji dostęp do cyfrowych kopii będzie miał każdy, kto dysponuje łączem internetowym. Pamiętajmy, że w bibliotekach Stolicy Apostolskiej znajdują się nie tylko skarby religijne, ale również cała masa perełek historycznych jak np. aztecki kodeks z końca XV w. czy grecko-łacińska wersja „Iliady”.  Sam ks. Cesare Pasini twierdzi, że projekt digitalizacji watykańskich zbiorów to „wielkie odkrycie kulturowe dla świata”.

Na koniec warto wspomnieć o fakcie, że firma NTT Data korzysta z amerykańskiej technologii archiwizacji plików. Mianowicie agencja kosmiczna NASA podzieliła się wiedzą na temat ich autorskiego formatu zapisu zdigitalizowanych danych, czyli FITS (Flexible Image Transport System), używanego najczęściej przy archiwizowaniu danych astronomicznych.

Zapisz się do naszego newslettera