Blog

Digitalizacja w Polsce – podsumowanie

utworzone przez | sty 19, 2016 | Digitalizacja

Program wieloletni Kultura+ Priorytet Digitalizacja dobiega ku końcowi. Przyjęty przez Radę Ministrów w grudniu 2011 roku projekt miał na celu poprawę dostępu do kultury oraz zwiększenie uczestnictwa w życiu kulturalnym, poprzez modernizację i budowę infrastruktury bibliotecznej oraz digitalizację zasobów polskich muzeów, bibliotek i archiwów. Przy budżecie programu sięgającym 120 mln zł zrealizowano 187 projektów, głównie w formie zakupu sprzętu do pracowni lub finansowania realizacji procesu digitalizacji przez firmy zewnętrzne. Co wyróżnia omawiany program to jego nastawienie na odbiorcę, w przeciwieństwie do pozostałych programów kierowanych głównie do twórców kultury. Dzięki temu lepiej spełnia swoją rolę wspierania rozwiązań poprawiających dostęp do szeroko rozumianej kultury.

W ramach programu Kultura+ Priorytet Digitalizacja w ciągu 5 lat utworzono 48 pracowni digitalizacji (głównie przy muzeach oraz bibliotekach), zeskanowano łącznie 28 milionów obiektów, udostępniono 20 milionów obiektów muzealnych oraz bibliotecznych w internecie i cyfrowo zrekonstruowano najcenniejsze dzieła polskiej kinematografii.  Decyzją Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołano Narodowy Instytut Audiowizualny, który został operatorem programu. Instytut pełni również rolę Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji materiałów audiowizualnych. W związku z tym NiNa w dużej mierze jest odpowiedzialne za wypracowanie technicznych standardów oraz zarysowanie długoletniej polityki cyfryzacji polskiego dziedzictwa kulturowego. PW Kultura+ miał poniekąd charakter pilotażowy, gdyż wcześniej nie istniały uniwersalne normy stosowane przy pracy z plikami cyfrowymi. Rozdzielenie kompetencji poskutkowało wypracowaniem profesjonalnych katalogów dobrych praktyk w procesie digitalizacyjnym oraz ujednoliceniem standardów we wprowadzaniu metadanych. Rolę swoistych mecenasów cyfrowej sztuki w ramach programu pełniły również:

Plany ministerstwa dotyczące nowego programu digitalizacji dziedzictwa kulturowego nie są jeszcze znane. Póki co obowiązuje program „Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego”, który działa na mniejszą skalę niż Kultura+ i pełni rolę uzupełniającą. Niestety nabór wniosków o dofinansowanie ze środków ministerstwa zakończył się w ubiegłym roku, a z informacji zamieszczonych na stronie ministerstwa wynika, że II nabór nie będzie realizowany.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przygotowało interaktywną infografikę podsumowującą dotychczas zrealizowane projekty digitalizacyjne.

Zapisz się do naszego newslettera

eSkaner logo

Strona pokazowa. Usługi zaprezentowane na stronie nie są dostępne. Pracownia digitalizacji eskaner zajmuje się przetwarzaniem wszelkich dokumentów papierowych na ich wersję elektroniczną.

Copyright © eskaner.pl 2018-2022  |  Strona projektu Colorpeak Ltd  |  Mapa strony