Blog

Digitalizacja zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie

utworzone przez | Paź 14, 2015 | Cyfryzacja, Digitalizacja

W zeszłym tygodniu przedstawiciele Muzeum Narodowego w Krakowie odebrali wyrazy wdzięczności z rąk pani minister kultury Małgorzaty Olimowskiej za aktywne upowszechnianie polskiego dziedzictwa kulturowego. Środki na to pozyskali z programu Kultura+ realizowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Udział w programie krakowskiego muzeum rozpoczął się 5 lat temu skutkując przeniesieniem do świata cyfrowego blisko 108 tysięcy obiektów muzealnych.

Za sprawą projektów pt. „Budowa infrastruktury digitalizacyjnej dla kultury w sieci” oraz „Centrum digitalizacji zbiorów bibliotecznych MNK” w Muzeum Narodowym w Krakowie położono ponad 9 tyś metrów bieżących okablowania sieciowego, a serwery oraz sprzęt komputerowy ważył 1,5 tony.

Warto wspomnieć również o projekcie „Krajobraz Małopolski na szklanych negatywach”, który dotyczył konserwacji i digitalizacji unikatowej kolekcji historycznych negatywów wykonanych ze szkła w liczbie 2076. Są to klisze przedstawiające Kraków i region małopolski z końca XIX i XX wieku. Niejednokrotnie są to jedyne udokumentowane fotografie przedstawiające obiekty, które zniknęły z panoramy miasta w trakcie lub po wojnie.  Właścicielami nośników, którzy wzięli udział w programie byli m.in.

Obecnie MNK realizuje projekt „Wszyscy święci w Muzeum Narodowym w Krakowie” w ramach programu Kultura+. Obejmuje on digitalizację i udostępnienie w sieci około 2500 grafik wizerunków świętych oraz błogosławionych.

Efekty prac digitalizacyjnych można przeglądać na dedykowanym portalu tutaj.

W realizacji ministerialnego programu Kultura+ udział wzięło ponad 80 instytucji przy 5-letnim budżecie w wysokości 120 mln złotych. W ramach programu wykonano 187 projektów mających na celu unowocześnienie i rozszerzenie dostępu do dóbr dziedzictwa kulturowego Polski. Utworzono prawie 50 nowym pracowni digitalizacji, udostępniono kolekcje muzealne w internecie i zrekonstruowano dzieła polskiej kinematografii.

Z racji, że był to pierwszy w Polsce program digitalizacyjny, istotnym było wypracowanie standardów oraz praktyk w digitalizacji dziedzictwa narodowego. Powstały tzw. Centra Kompetencji administrowane przez powołany do tego celu Narodowy Instytut Audiowizualny. Ich publikacje można znaleźć na stronie tutaj.

Zapisz się do naszego newslettera