Blog

E-sens, czyli cyfryzacja usług publicznych w UE

utworzone przez | Wrz 29, 2015 | Cyfryzacja, Digitalizacja

W krajach Unii Europejskiej rusza projekt digitalizacji życia publicznego, zwany e-Sens. Głównym założeniem projektu jest stworzenie szerokiego wachlarza usług transgranicznych dla całej wspólnoty UE. W ramach wspomnianego projektu planowana jest budowa infrastruktury sieciowej pozwalającej na realizację usług publicznych w kilku obszarach. Między innymi stworzony zostanie (długo przez nas oczekiwany), elektroniczny system zamówień publicznych czy nieskonkretyzowany jeszcze moduł e-zdrowie oraz e-sądownictwo. Ujednoliceniu i usprawnieniu ma również zostać poddany proces zakładania działalności gospodarczej poza ojczyzną, dzięki szybkiemu systemowi komunikacji pomiędzy Europejczykami, a organami administracji publicznej na terenie UE.

Dla przykładu – chcąc zarejestrować działalność w Hiszpanii dostaniemy wykaz dokumentacji z Polski jaką mamy przedłożyć w docelowym urzędzie. Jak wynika ze statystyk Ministerstwa Gospodarki rozwiązanie te zdobywają co raz większą popularność wśród polskich przedsiębiorców. Do końca lutego 2015 wydano 1, 093 mln certyfikatów zaufanych (czyli podpisów elektronicznych) oraz 448 mln znaczników czasu (narzędzie potwierdzające datę podpisania dokumentu).

Tworzony od 2 lat projekt e-Sens nastawiony jest na ułatwienie dostępu do administracji publicznej i zaktywizowanie europejskiego sektora MSP, który odpowiada za utrzymywanie 66% miejsc pracy w Unii Europejskiej. Autorzy projektu celują we wsparcie rozwoju tego sektora gospodarki poprzez otwarcie dla MSP zagranicznych rynków.

Również europejski wymiar sprawiedliwości oraz służba zdrowia są ujęte w projekcie. Dla przykładu za sprawą omawianego projektu europejski nakaz zapłaty będzie można zrealizować elektronicznie. W zakresie służby zdrowia nacisk położony jest przede wszystkim na bezpieczną i szybką wymianę informacji medycznej pomiędzy krajami członkowskimi.

Reasumując e-Sens to projekt cyfryzacji obiegu dokumentacji na terenie całej UE. Są to rozwiązania pilotażowe, także problemy z digitalizacją życia publicznego czekają dopiero za rogiem. Pozostają oczywiście bariery w postaci indywidualnych regulacji poszczególnych krajów czy niewystarczającej infrastruktury umożliwiającej realizację zadań. Nie mniej jednak cieszy fakt, że Unia bierze się za ujednolicenie rynku cyfrowego i to na poziomie centralnym.

Zapisz się do naszego newslettera