E-teczka

Akta osobowe pracownika

Sposób prowadzenia akt osobowych pracownika określa rozdział 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku. (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.):

Dz. U. Nr

poz. ze zm.

1. pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe,
2. dotyczy wszystkich pracodawców – bez względu na formę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników
3. akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

w części A dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
w części B dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika
w części C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

4. dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

Twój pierwszy krok w stronę innowacji!
E-teczka kadrowa
<strong>01</strong> sprawniejsza praca działu kadr
<strong>02</strong> dokładniejsza kontrola kompletności akt pracowniczych
<strong>03</strong> efektywniejsze zarządzanie firmowymi danymi,
<strong>04</strong> redukcja kosztów (drukowanie, magazynowanie, wysyłanie)
<strong>05</strong> większe bezpieczeństwo informacji zawartych w dokumentach
<strong>06</strong> niższe ryzyko zniszczenia kluczowej dokumentacji
Wersja offline
Dokumentacja papierowa przetworzona cyfrowo dostępna z poziomu komputera. Dokonujemy pełnej archiwizacji cyfrowej dokumentów z wykorzystaniem eksploratora Windows. Wedle wytycznych klienta tworzymy strukturę katalogową na dysku fizycznym i dokonujemy indeksacji plików. Na życzenie konfigurujemy uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników, zabezpieczamy foldery hasłem i zapewniamy obsługę gwarancyjną przetworzonych plików.
Wersja online
Do zakresu czynności w wersji offline dodatkowo oferujemy dostęp do cyfrowej dokumentacji przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem usługi witryny Google, chmury obliczeniowej lub serwera FTP. Dzięki temu zyskujemy dostęp do cyfrowej dokumentacji z zdefiniowanego komputera o dowolnej porze. Poszerzone zostają możliwości kontroli uprawnień, modyfikacji wyglądu (np. kolor, czcionka, lokalizacja) oraz automatyzacji obiegu dokumentacji.
Wersja workflow
Z dokumentacji papierowej tworzymy rekordy, które zaimplementowane zostaną do oprogramowania typu workflow (do elektronicznego obiegu dokumentacji). Kompleksowa usługa przetworzenia danych, wdrożenia oprogramowania (lub integracji z posiadanym), przeszkolenia personelu oraz obsługi technicznej.

Informujemy, że ze względu na charakter każdego zlecenia, cena usługi jest ustalana indywidualnie.

Zapisz się do naszego newslettera

eSkaner logo

Strona pokazowa. Usługi zaprezentowane na stronie nie są dostępne. Pracownia digitalizacji eskaner zajmuje się przetwarzaniem wszelkich dokumentów papierowych na ich wersję elektroniczną.

Copyright © eskaner.pl 2018-2023  |  Strona projektu Colorpeak Ltd  |  Mapa strony