E-teczka

Akta osobowe <strong><em> pracownika</em></strong>

Sposób prowadzenia akt osobowych pracownika określa rozdział 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku. (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.):

Dz. U. Nr

poz. ze zm.

1. pracodawca zakłada i prowadzi oddzielnie dla każdego pracownika akta osobowe,
2. dotyczy wszystkich pracodawców – bez względu na formę organizacyjną i liczbę zatrudnionych pracowników
3. akta osobowe pracownika składają się z 3 części i obejmują:

w części A dokumenty zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie
w części B dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika
w części C dokumenty związane z ustaniem zatrudnienia

4. dokumenty znajdujące się w poszczególnych częściach akt osobowych powinny być ułożone w porządku chronologicznym oraz ponumerowane; każda z tych części powinna zawierać pełny wykaz znajdujących się w nich dokumentów.

E-teczka

Twój pierwszy krok w stronę innowacji!

E-teczka kadrowa

<strong>01</strong> sprawniejsza praca działu kadr
<strong>02</strong> dokładniejsza kontrola kompletności akt pracowniczych
<strong>03</strong> efektywniejsze zarządzanie firmowymi danymi,
<strong>04</strong> redukcja kosztów (drukowanie, magazynowanie, wysyłanie)
<strong>05</strong> większe bezpieczeństwo informacji zawartych w dokumentach
<strong>06</strong> niższe ryzyko zniszczenia kluczowej dokumentacji
E-teczka

Wersja offline

Dokumentacja papierowa przetworzona cyfrowo dostępna z poziomu komputera. Dokonujemy pełnej archiwizacji cyfrowej dokumentów z wykorzystaniem eksploratora Windows. Wedle wytycznych klienta tworzymy strukturę katalogową na dysku fizycznym i dokonujemy indeksacji plików. Na życzenie konfigurujemy uprawnienia dostępu dla poszczególnych użytkowników, zabezpieczamy foldery hasłem i zapewniamy obsługę gwarancyjną przetworzonych plików.

Wersja online

Do zakresu czynności w wersji offline dodatkowo oferujemy dostęp do cyfrowej dokumentacji przez przeglądarkę internetową z wykorzystaniem usługi witryny Google, chmury obliczeniowej lub serwera FTP. Dzięki temu zyskujemy dostęp do cyfrowej dokumentacji z zdefiniowanego komputera o dowolnej porze. Poszerzone zostają możliwości kontroli uprawnień, modyfikacji wyglądu (np. kolor, czcionka, lokalizacja) oraz automatyzacji obiegu dokumentacji.

E-teczka

Wersja workflow

Z dokumentacji papierowej tworzymy rekordy, które zaimplementowane zostaną do oprogramowania typu workflow (do elektronicznego obiegu dokumentacji). Kompleksowa usługa przetworzenia danych, wdrożenia oprogramowania (lub integracji z posiadanym), przeszkolenia personelu oraz obsługi technicznej.

Informujemy, że ze względu na charakter każdego zlecenia, cena usługi jest ustalana indywidualnie.

Zapisz się do naszego newslettera

E-teczka

Strona pokazowa. Usługi zaprezentowane na stronie nie są dostępne. Pracownia digitalizacji eskaner zajmuje się przetwarzaniem wszelkich dokumentów papierowych na ich wersję elektroniczną. 

Copyright © eskaner.pl 2018-2019  |  Strona projektu Colorpeak Ltd  |  Mapa strony